ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas VP4-1.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.1-FM-01-V
Finansuojami projektai 15 Bendra projektų vertė 63 668 063,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 63 668 063,03 €
ES lėšų 54 117 853,53 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 15 Bendra projektų vertė 63 668 063,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 63 668 063,03 €
ES lėšų 54 117 853,53 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 63 665 751,18 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 54 115 888,44 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 63 665 751,18 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 54 115 916,07 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-002
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
56 939,3 € 56 939,3 €
48 398,4 €
56 877,39 €
48 345,77 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-04-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
55 143,65 € 55 143,65 €
46 872,1 €
54 920,17 €
46 682,13 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasirengimo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-03-001
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
1 694 856,71 € 1 694 856,71 €
1 440 628,15 €
1 694 856,71 €
1 440 628,15 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Techninės paramos veiksmų programą
VP4-1.1-FM-01-V-02-002
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
379 402,22 € 379 402,22 €
322 491,89 €
379 093,05 €
322 229,1 €
Baigtas įgyvendinti
VIPA pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-02-003
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
364 631,6 € 364 631,6 €
309 936,86 €
364 616,25 €
309 923,83 €
Baigtas įgyvendinti
LR Kultūros ministerijos pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, funkcijų vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-02-001
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
170 354,49 € 170 354,49 €
144 801,32 €
170 253,42 €
144 715,4 €
Baigtas įgyvendinti
LR Energetikos ministerijos dalyvavimas rengiant 2014-2020 m. Veiksmų programą bei pasirengimas atlikti Tarpinės institucijos funkcijas 2014-2020 m.
VP4-1.1-FM-01-V-01-005
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
4 667 689,99 € 4 667 689,99 €
3 967 536,49 €
4 667 245,02 €
3 967 158,26 €
Baigtas įgyvendinti
Vidaus reikalų ministerijai priskirtų funkcijų įgyvendinimas, siekiant sukuti efektyvią 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo sistemą bei užtikrinti šios sistemos funkcionavimą
VP4-1.1-FM-01-V-01-008
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
1 860 200,42 € 1 860 200,42 €
1 581 170,35 €
1 860 056,73 €
1 581 048,16 €
Baigtas įgyvendinti
Techninė parama 2007-2013 metų veiksmų programų įgyvendinimo priežiūros kokybei bei administracinių gebėjimų tobulinimui
VP4-1.1-FM-01-V-01-009
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
9 958 535,1 € 9 958 535,1 €
8 464 754,84 €
9 958 535,1 €
8 464 754,87 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, vykdymas
VP4-1.1-FM-01-V-01-002
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
2 404 657,09 € 2 404 657,09 €
2 043 958,53 €
2 404 624,59 €
2 043 930,91 €
Baigtas įgyvendinti
Efektyvus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai priskirtų administravimo sistemos funkcijų užtikrinimas ir vykdymas įgyvendinant 2007-2013 metų ES paramos panaudojimo strategiją
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.