4 VP. Informavimas ir viešinimas VP4-1.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.2-FM-01-V
Finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 16 798 134,84 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 798 134,84 €
ES lėšų 14 278 414,61 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 10 Bendra projektų vertė 16 798 134,84 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 798 134,84 €
ES lėšų 14 278 414,61 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 16 797 522,01 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 14 277 893,59 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 16 797 522,01 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 14 277 886,03 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
193 755,79 € 193 755,79 €
164 692,42 €
193 755,79 €
164 692,42 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonių "Dalinis palūkanų kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" informavimas ir viešinimas
VP4-1.2-FM-01-V-01-003
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
838 160,33 € 838 160,33 €
712 436,28 €
838 160,33 €
712 436,28 €
Baigtas įgyvendinti
Vidaus reikalų ministerijos administruojamų veiksmų programų informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos 2007–2013 m. ES strukūrinės paramos panaudojimo strategijoje iškeltus tikslus ir uždavinius
VP4-1.2-FM-01-V-01-008
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
11 039 446,25 € 11 039 446,25 €
9 383 529,31 €
11 039 446,25 €
9 383 529,29 €
Baigtas įgyvendinti
Centralizuotas informavimo apie 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimo priemonių įgyvendinimas
VP4-1.2-FM-01-V-01-005
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
621 582,48 € 621 582,48 €
528 345,11 €
621 582,48 €
528 345,05 €
Baigtas įgyvendinti
Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu
VP4-1.2-FM-01-V-01-002
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
1 244 670,99 € 1 244 670,99 €
1 057 970,34 €
1 244 655,23 €
1 057 956,94 €
Baigtas įgyvendinti
"Tikslingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu"
VP4-1.2-FM-01-V-01-004
Transporto investicijų direkcija
139 886,47 € 139 886,47 €
118 903,5 €
139 886,47 €
118 903,48 €
Baigtas įgyvendinti
Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimui
VP4-1.2-FM-01-V-01-009
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
569 972,2 € 569 972,2 €
484 476,37 €
569 972,2 €
484 476,36 €
Baigtas įgyvendinti
Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu
VP4-1.2-FM-01-V-01-001
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
440 743,74 € 440 743,74 €
374 632,18 €
440 146,67 €
374 124,67 €
Baigtas įgyvendinti
Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu
VP4-1.2-FM-01-V-01-006
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
1 083 758,11 € 1 083 758,11 €
921 194,39 €
1 083 758,11 €
921 194,39 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2007-2013 m. laikotarpiu administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimas ir informavimas
VP4-1.2-FM-01-V-01-007
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
626 158,48 € 626 158,48 €
532 234,71 €
626 158,48 €
532 234,71 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas 2007-2013 m. veiksmų programų priemones
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.