ES struktūrinės paramos vertinimas (4.programa) VP4-1.3-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.3-FM-01-V
Finansuojami projektai 24 Bendra projektų vertė 3 390 858,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 390 858,73 €
ES lėšų 2 882 229,87 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 24 Bendra projektų vertė 3 390 858,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 390 858,73 €
ES lėšų 2 882 229,87 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 849 739,68 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 422 278,73 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 849 739,68 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 422 278,74 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.3-FM-01-V-06-001
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
234 592,22 € 234 592,22 €
199 403,38 €
192 383,27 €
163 525,77 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2013 m.
VP4-1.3-FM-01-V-05-005
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
72 405 € 72 405 €
61 544,25 €
57 924 €
49 235,4 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto " Lyčių lygybė ir nediskriminavimas" įgyvendinimui vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-004
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
173 772,01 € 173 772,01 €
147 706,21 €
171 750,76 €
145 988,14 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
57 924 € 57 924 €
49 235,4 €
34 754,4 €
29 541,25 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygiu, santrumpa - ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-002
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
86 886,01 € 86 886,01 €
73 853,1 €
77 096,85 €
65 532,33 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014-2020 m. parengimas
VP4-1.3-FM-01-V-05-003
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
72 405 € 72 405 €
61 544,25 €
50 743,75 €
43 132,19 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-04-007
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
347 544,02 € 347 544,02 €
295 412,42 €
313 644 €
266 597,4 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos vertinimas 2011 m.
VP4-1.3-FM-01-V-04-003
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
86 886,01 € 86 886,01 €
73 853,1 €
69 387,16 €
58 979,09 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-04-005
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
115 848,01 € 115 848,01 €
98 470,81 €
77 096,86 €
65 532,32 €
Baigtas įgyvendinti
Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas
VP4-1.3-FM-01-V-04-002
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
304 101,02 € 304 101,02 €
258 485,87 €
273 486,17 €
232 463,23 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos vertinimas ir vertinimo galimybių stiprinimas 2011 m.
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 22 d.