ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (1.programa) VP1-5.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.1-FM-01-V
Finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 28 986 017,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 28 986 017,59 €
ES lėšų 28 986 017,59 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 3 Bendra projektų vertė 28 986 017,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 28 986 017,59 €
ES lėšų 28 986 017,59 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 28 985 048,29 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 28 711 026,48 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 28 984 931,3 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 28 667 938,46 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-5.1-FM-01-V-03-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
531 116,04 € 531 116,04 €
531 116,04 €
530 769,49 €
530 769,49 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas
VP1-5.1-FM-01-V-02-001
Lietuvos mokslo taryba
1 838 836,62 € 1 838 836,62 €
1 838 836,62 €
1 838 235,13 €
1 838 235,13 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos mokslo tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vykdymas
VP1-5.1-FM-01-V-01-001
Europos socialinio fondo agentūra
26 616 064,93 € 26 616 064,93 €
26 616 064,93 €
26 616 043,67 €
26 342 021,86 €
Baigtas įgyvendinti
Europos socialinio fondo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.