Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas VP2-1.1-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Finansuojami projektai 33 Bendra projektų vertė 308 468 493,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 308 022 466,72 €
ES lėšų 271 151 340,7 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 33 Bendra projektų vertė 308 468 493,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 308 022 466,72 €
ES lėšų 271 151 340,7 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 307 463 146,84 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 269 981 140,58 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 307 463 146,76 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 266 421 888,42 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-021
Vilniaus universitetas
409 916,84 € 409 916,84 €
409 916,84 €
408 666,96 €
408 666,96 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019
Vilniaus universitetas
264 664,62 € 264 664,62 €
264 664,62 €
239 809,89 €
239 809,89 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas - I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-022
Vilniaus universitetas
380 916,82 € 380 916,82 €
380 916,82 €
379 635,26 €
379 635,26 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-020
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
253 707,14 € 253 707,14 €
253 707,14 €
253 696,19 €
253 696,19 €
Baigtas įgyvendinti
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį (I etapas – dokumentacijos parengimas)
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-012
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
914 588,85 € 868 859,3 €
738 530,4 €
817 676,41 €
695 024,94 €
Baigtas įgyvendinti
ISM Tarptautinio verslo centras
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-011
Vytauto Didžiojo universitetas
1 524 315,92 € 1 448 100,09 €
1 230 885,08 €
1 448 100,09 €
1 230 885,08 €
Baigtas įgyvendinti
Tarptautinės kūrybinių industrijų mokyklos / International School of Creative Industries kūrimas
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-013
Mykolo Romerio universitetas
3 067 849,46 € 2 896 200,19 €
2 803 637,72 €
2 895 879,2 €
2 794 036,72 €
Baigtas įgyvendinti
Mykolo Romerio universiteto tarptautinio studijų, mokslo ir akademinio mobilumo centro kūrimas
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1 524 315,92 € 1 448 100,09 €
1 230 885,08 €
1 439 407,1 €
1 223 496,04 €
Baigtas įgyvendinti
VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro ,,LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-014
Vilniaus dailės akademija
1 524 315,92 € 1 448 100,09 €
1 230 885,08 €
1 448 100,09 €
1 230 885,08 €
Baigtas įgyvendinti
Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4 556 117,35 € 4 556 117,35 €
3 872 699,75 €
4 533 457,53 €
3 853 438,89 €
Baigtas įgyvendinti
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių aukštojo mokslo studijų ir MTEP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.