Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas VP2-1.1-ŠMM-05-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-05-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 1 113 779,54 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 113 779,54 €
ES lėšų 946 712,61 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 1 113 779,54 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 113 779,54 €
ES lėšų 946 712,61 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 108 572,8 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 942 286,85 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 108 572,81 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 942 286,84 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.1-ŠMM-05-V-01-001
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
1 113 779,54 € 1 113 779,54 €
946 712,61 €
1 108 572,8 €
942 286,85 €
Baigtas įgyvendinti
Mobiliųjų mokslinių - demonstracinių laboratorijų kūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Balandžio 11 d.