Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse VP2-3.1-IVPK-08-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-08-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 6 544 651,3 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 544 651,3 €
ES lėšų 5 562 953,6 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 6 544 651,3 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 544 651,3 €
ES lėšų 5 562 953,6 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 5 675 345,98 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 4 824 044,08 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 5 675 345,98 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 4 824 044,06 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-08-V-01-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
6 544 651,3 € 6 544 651,3 €
5 562 953,6 €
5 675 345,98 €
4 824 044,08 €
Baigtas įgyvendinti
Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 29 d.