Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas VP2-3.1-IVPK-09-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-09-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 3 042 458,29 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 042 458,29 €
ES lėšų 2 586 089,55 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 3 042 458,29 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 042 458,29 €
ES lėšų 2 586 089,55 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 617 535,35 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 224 905,07 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 617 535,35 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 224 905,06 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-09-V-01-001
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
3 042 458,29 € 3 042 458,29 €
2 586 089,55 €
2 617 535,35 €
2 224 905,07 €
Baigtas įgyvendinti
Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.