Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje VP2-3.1-IVPK-12-K

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-12-K
Finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 12 207 471,42 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 207 471,42 €
ES lėšų 10 376 350,69 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6 Bendra projektų vertė 12 207 471,42 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 207 471,42 €
ES lėšų 10 376 350,69 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 12 082 745,61 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 10 270 333,81 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 12 082 745,61 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 10 270 333,66 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001
Vilniaus universitetas
2 183 940,01 € 2 183 940,01 €
1 856 349 €
2 149 632,63 €
1 827 187,74 €
Baigtas įgyvendinti
LIETUVIŲ ŠNEKA VALDOMOS PASLAUGOS (LIEPA)
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003
Vilniaus universitetas
321 732,69 € 321 732,69 €
273 472,78 €
305 615,23 €
259 772,94 €
Baigtas įgyvendinti
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų internetinės svetainės sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007
Vytauto Didžiojo universitetas
3 183 883,13 € 3 183 883,13 €
2 706 300,66 €
3 170 340,38 €
2 694 789,32 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005
Lietuvių kalbos institutas
3 550 238,11 € 3 550 238,11 €
3 017 702,39 €
3 520 585,58 €
2 992 497,77 €
Baigtas įgyvendinti
IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-002
Vilniaus universitetas
2 144 835,6 € 2 144 835,6 €
1 823 110,26 €
2 122 544,12 €
1 804 162,5 €
Baigtas įgyvendinti
Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-004
Vilniaus universitetas
822 841,88 € 822 841,88 €
699 415,6 €
814 027,67 €
691 923,54 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.