Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-21-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 8 752 360,93 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 741 455,56 €
ES lėšų 7 167 126,9 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 11 Bendra projektų vertė 8 752 360,93 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 741 455,56 €
ES lėšų 7 167 126,9 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 341 361,4 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 767 580,6 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 341 361,44 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 767 580,65 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-011
Viešoji įstaiga "Vilniaus tarptautinė mokykla"
799 734,34 € 679 687,28 €
409 458,03 €
679 687,28 €
409 458,03 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ Vilniaus tarptautinės mokyklos pastatų kapitalinis remontas ir šiuolaikiškos mokymo bazės plėtra
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-006
Marijampolės marijonų gimnazija
265 459,34 € 225 640,35 €
225 640,35 €
202 201,25 €
202 201,25 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės marijonų gimnazijos infrastruktūros modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-008
Klaipėdos licėjus
453 287,04 € 383 230,62 €
383 230,62 €
349 777,07 €
349 777,07 €
Baigtas įgyvendinti
Didžiausios Klaipėdos apskrities nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos Klaipėdos licėjaus infrastruktūros modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-012
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija
1 248 494,56 € 1 061 220,46 €
1 061 220,46 €
1 021 163,79 €
1 021 163,79 €
Baigtas įgyvendinti
Pranciškonų gimnazijos Kretingoje infrastruktūros modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-013
Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazija
71 304,74 € 60 609,03 €
60 609,03 €
58 520,19 €
58 520,19 €
Baigtas įgyvendinti
Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus privačioje gimnazijoje
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-010
Viešoji įstaiga Vilniaus prancūzų vidurinė mokykla
720 457,09 € 612 388,53 €
612 388,53 €
446 577,35 €
446 577,35 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus Prancūzų vidurinės mokyklos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-014
Viešoji įstaiga "Vilniaus Valdorfo mokykla"
687 735,75 € 584 575,39 €
584 575,39 €
584 575,38 €
584 575,38 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus Valdorfo mokyklos pirmojo korpuso rekonstrukcija
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-001
Viešoji įstaiga "Vaivorykštės tako" gimnazija
564 611 € 479 919,2 €
479 919,2 €
418 629,82 €
418 629,82 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos VšĮ "Vaivorykštės tako" gimnazijos kompleksinis sutvarkymas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-009
Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija
398 619,96 € 338 826,75 €
338 826,75 €
273 395,97 €
273 395,97 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės Šv.Cecilijos gimnazijos modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-003
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
2 027 329,41 € 2 027 329,41 €
1 723 230 €
2 023 677,03 €
1 720 125,48 €
Baigtas įgyvendinti
NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS DAILĖS UGDYMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Rugpjūčio 3 d.