Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Finansuojami projektai 14 Bendra projektų vertė 12 743 197,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 733 701,93 €
ES lėšų 10 831 718,29 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 14 Bendra projektų vertė 12 743 197,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 733 701,93 €
ES lėšų 10 831 718,29 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 11 929 446,71 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 10 147 881,38 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 11 929 446,73 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 10 147 881,32 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-014
Klaipėdos universitetas
128 228,68 € 128 228,68 €
108 994,38 €
128 182,16 €
108 954,84 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos studijų programos "Inovacijų vadyba ir technologijos" rengimas ir įgyvendinimas (INOVADYBA)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-013
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
401 032,21 € 401 032,21 €
340 877,37 €
398 058,43 €
338 349,66 €
Baigtas įgyvendinti
Inovacijų vadyba ir technologijų perdavimas
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-001
Klaipėdos universitetas
966 027,57 € 966 027,57 €
821 123,44 €
852 878,9 €
724 947,07 €
Baigtas įgyvendinti
Jūrinio sektoriaus II pakopos studijų tobulinimas (JŪREIVIS)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002
Vytauto Didžiojo universitetas
680 181,88 € 680 181,88 €
578 154,6 €
627 428,3 €
533 314,07 €
Baigtas įgyvendinti
Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003
Kauno technologijos universitetas
1 187 442,08 € 1 187 442,08 €
1 009 325,77 €
1 164 361,96 €
989 707,68 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštojo Mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų Programų Atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-004
Vytauto Didžiojo universitetas
839 898,05 € 839 898,05 €
713 913,35 €
827 480,48 €
703 358,41 €
Baigtas įgyvendinti
"Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas" - BIOGEONAUDA-A
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005
Vilniaus universitetas
1 673 278,5 € 1 673 278,5 €
1 422 286,72 €
1 669 585,25 €
1 419 147,46 €
Baigtas įgyvendinti
I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-006
Kauno technologijos universitetas
808 450,54 € 808 450,54 €
687 182,96 €
808 450,53 €
687 182,95 €
Baigtas įgyvendinti
Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007
Vilniaus dailės akademija
635 925,34 € 635 925,34 €
540 536,54 €
599 351,38 €
509 448,68 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1 144 120,42 € 1 144 120,42 €
972 502,36 €
1 085 806,24 €
922 935,3 €
Baigtas įgyvendinti
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų intergalumo didinimas (TRANCIV)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.