Universitetų infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-18-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Finansuojami projektai 12 Bendra projektų vertė 46 378 608,17 €
Skirtas finansavimas Iš viso 45 343 273,92 €
ES lėšų 39 421 816,9 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 12 Bendra projektų vertė 46 378 608,17 €
Skirtas finansavimas Iš viso 45 343 273,92 €
ES lėšų 39 421 816,9 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 45 032 517,87 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 39 150 855,58 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 45 032 517,72 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 39 150 855,67 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Vytauto Didžiojo universitetas
2 896 200,19 € 2 896 200,19 €
2 461 770,16 €
2 896 200,19 €
2 461 770,16 €
Baigtas įgyvendinti
VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-010
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2 693 814,3 € 2 559 123,58 €
2 289 742,15 €
2 532 403 €
2 265 834,26 €
Baigtas įgyvendinti
"Lietuvos muzikos ir teatro akademijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas"
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009
Vilniaus universitetas
4 265 471,22 € 4 052 197,66 €
3 625 650,53 €
4 049 449,98 €
3 623 192,08 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-008
Klaipėdos universitetas
2 147 093,93 € 2 039 739,23 €
1 825 029,84 €
1 936 830,94 €
1 732 954,01 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų ir menų studijų, IT infrastruktūros bazinės įrangos atnaujinimas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007
Vytauto Didžiojo universitetas
3 773 936,92 € 3 585 142,9 €
3 207 846,36 €
3 585 126,24 €
3 207 831,45 €
Baigtas įgyvendinti
Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-006
Aleksandro Stulginskio universitetas
1 723 628,65 € 1 637 447,22 €
1 465 084,35 €
1 633 714,35 €
1 461 744,41 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-005
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
355 321,19 € 302 023 €
302 023 €
298 340,36 €
298 340,36 €
Baigtas įgyvendinti
LCC tarptautinio universiteto Verslo administravimo, Psichologijos ir Anglų kalbos studijų proceso optimizavimas įdiegiant interaktyvias mokymo ir mokymosi technologijas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-002
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
1 216 341,2 € 1 033 890,02 €
1 033 890,02 €
1 033 890,02 €
1 033 890,02 €
Baigtas įgyvendinti
ISM studijų infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-003
Šiaulių universitetas
1 385 808,91 € 1 316 518,46 €
1 177 937,57 €
1 312 574,99 €
1 174 409,19 €
Baigtas įgyvendinti
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO HUMANITARINIŲ, SOCIALINIŲ MOKSLŲ, MENO SRIČIŲ STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS IR BAZINĖS ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS DIDINANT STUDIJŲ PROCESO EFEKTYVUMĄ IR TARPTAUTIŠKUMĄ
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-004
Kauno technologijos universitetas
3 620 250,23 € 3 620 250,23 €
3 077 212,7 €
3 453 246,37 €
2 935 259,42 €
Baigtas įgyvendinti
“KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę”
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.