JESSICA kontroliuojantysis fondas VP3-1.1-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-AM-01-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 227 000 000 €
Skirtas finansavimas Iš viso 227 000 000 €
ES lėšų 137 677 828,72 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 227 000 000 €
Skirtas finansavimas Iš viso 227 000 000 €
ES lėšų 137 677 828,72 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 173 420 793,91 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 140 902 646,83 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 173 420 793,91 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 140 902 646,83 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.1-AM-01-V-01-001
Europos investicijų bankas
227 000 000 € 227 000 000 €
137 677 828,72 €
173 420 793,91 €
140 902 646,83 €
Baigtas įgyvendinti
JESSICA kontroliuojantysis fondas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.