INVEST LT+ VP2-2.1-ŪM-05-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-05-V
Finansuojami projektai 36 Bendra projektų vertė 98 479 110,65 €
Skirtas finansavimas Iš viso 22 432 627,63 €
ES lėšų 22 432 627,63 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 36 Bendra projektų vertė 98 479 110,65 €
Skirtas finansavimas Iš viso 22 432 627,63 €
ES lėšų 22 432 627,63 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 21 750 240,07 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 21 750 240,07 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 21 793 814,14 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 21 793 814,14 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-014
DXC Technology Baltic UAB
1 275 269,93 € 637 634,96 €
637 634,96 €
637 634,96 €
637 634,96 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus GDC plėtra
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-001
UAB "ANI plast"
3 017 502,61 € 733 759,85 €
733 759,85 €
733 759,85 €
733 759,85 €
Baigtas įgyvendinti
Gamybos padalinys ANI PLAST
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-015
Barclays Group Operations Limited Lietuvos filialas
2 074 615,67 € 402 860,58 €
402 860,58 €
402 860,58 €
402 860,58 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų centro plėtra
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-013
UAB "Kaunas Aircraft Maintenance Services"
225 816 € 112 908 €
112 908 €
96 289 €
96 289 €
Baigtas įgyvendinti
Orlaivių remonto bazės modernizavimas
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-004
UAB "Devold"
10 127 166,94 € 1 306 426,67 €
1 306 426,67 €
1 212 410,95 €
1 212 410,95 €
Baigtas įgyvendinti
UAB Devold plėtra
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-012
Intermedix Lietuva, UAB
2 007 704,47 € 1 003 852,24 €
1 003 852,24 €
1 003 852,24 €
1 003 852,24 €
Baigtas įgyvendinti
"Intermedix" Lietuva
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-011
UAB "Vonin Lithuania"
526 900,2 € 73 766,22 €
73 766,22 €
53 752,57 €
53 752,57 €
Baigtas įgyvendinti
"Gamybos linijos įdiegimas"
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-010
Virtustream LT UAB
1 729 981,6 € 404 158 €
404 158 €
402 093,55 €
402 093,55 €
Baigtas įgyvendinti
"Virtustream" paslaugų vystymo centras
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-009
UAB "Visma Lietuva"
5 779 014,13 € 1 042 975,85 €
1 042 975,85 €
1 040 775,9 €
1 040 775,9 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų vystymo centras Vilniuje
VP2-2.1-ŪM-05-V-03-002
"Kinze Europe", UAB
258 005,67 € 72 336 €
72 336 €
71 411,43 €
71 411,43 €
Baigtas įgyvendinti
"Kinze Manufacturing gamybos plėtra"
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.