Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra VP1-2.2-ŠMM-10-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Finansuojami projektai 28 Bendra projektų vertė 15 330 529,96 €
Skirtas finansavimas Iš viso 15 171 632,83 €
ES lėšų 12 897 468,07 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 28 Bendra projektų vertė 15 330 529,96 €
Skirtas finansavimas Iš viso 15 171 632,83 €
ES lėšų 12 897 468,07 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 15 024 151,53 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 12 772 076,93 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 15 024 966,1 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 12 779 504,93 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-005
Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija"
31 235,52 € 31 235,52 €
26 550,19 €
30 807,83 €
26 186,65 €
Baigtas įgyvendinti
Savanorystė - kelias į mano ateitį. Misija įmanoma
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-006
Lietuvos verslo konfederacija
270 707,83 € 270 707,83 €
230 101,66 €
269 762,35 €
229 298,02 €
Baigtas įgyvendinti
Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-007
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
216 751,62 € 216 751,62 €
184 238,88 €
216 751,62 €
184 238,88 €
Baigtas įgyvendinti
Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-008
Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI
83 294,72 € 83 294,72 €
70 800,51 €
83 045,45 €
70 588,63 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas jaunų bedarbių tarpe
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-009
Lietuvos Caritas
166 589,43 € 166 589,43 €
141 601,02 €
166 437,58 €
141 471,95 €
Baigtas įgyvendinti
ESU! (Savo gyvenimo kalvis)
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-004
Socialinės integracijos centras
171 527,46 € 171 527,46 €
145 798,34 €
170 482,3 €
144 909,95 €
Baigtas įgyvendinti
„JAUNIMO KARJEROS INICIATYVŲ INTEGRALUS VYSTYMAS(IS). ATRASK SAVYJE SAVE“
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-001
Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS"
242 598,24 € 242 598,24 €
206 208,5 €
242 537,02 €
206 156,46 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose/ “Bibliotekos jaunimui”
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-002
LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA
322 202,27 € 322 202,27 €
273 871,93 €
316 766,09 €
269 251,18 €
Baigtas įgyvendinti
Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-003
Viešoji įstaiga "Raidos kryptys"
270 815,57 € 268 313,25 €
230 193,23 €
265 297,97 €
227 606,34 €
Baigtas įgyvendinti
"Savanoriai -žmonių saugumui"
VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017
Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS
159 290,72 € 159 290,72 €
135 397,11 €
157 131,87 €
133 562,09 €
Baigtas įgyvendinti
Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.