Mokslo duomenų archyvas VP2-3.1-IVPK-13-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-13-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 4 343 347,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 343 347,14 €
ES lėšų 3 691 845,07 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 4 343 347,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 343 347,14 €
ES lėšų 3 691 845,07 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 4 262 714,84 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 3 623 307,61 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 4 262 714,84 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 3 623 307,62 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001
Vilniaus universitetas
4 343 347,14 € 4 343 347,14 €
3 691 845,07 €
4 262 714,84 €
3 623 307,61 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.