Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas VP2-4.2-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.2-ŪM-03-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 8 908 727,55 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 908 727,55 €
ES lėšų 8 908 727,55 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 8 908 727,55 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 908 727,55 €
ES lėšų 8 908 727,55 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 8 899 171,92 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 899 171,92 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 8 899 171,92 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 899 171,92 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.2-ŪM-03-V-01-001
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
8 908 727,55 € 8 908 727,55 €
8 908 727,55 €
8 899 171,92 €
8 899 171,92 €
Baigtas įgyvendinti
110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimas kabeline nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g.
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 28 d.