MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-05-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-05-K
Finansuojami projektai 41 Bendra projektų vertė 10 283 320,64 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 976 628,42 €
ES lėšų 8 832 173,68 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 41 Bendra projektų vertė 10 283 320,64 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 976 628,42 €
ES lėšų 8 832 173,68 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 9 377 177,82 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 299 675,9 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 9 377 173,44 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 299 671,9 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-015
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
234 603,22 € 222 873,03 €
206 959,9 €
222 871,78 €
206 958,74 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-018
Asociacija "Slėnis Nemunas"
423 201,6 € 402 041,39 €
373 335,63 €
400 434,98 €
371 843,92 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas, striprinant partnerystę ir institucijų veiklą
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-005
LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTILĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJA
427 200,37 € 405 478,87 €
376 527,68 €
405 478,87 €
376 527,68 €
Baigtas įgyvendinti
TAIP - Tekstilės ir Aprangos Inovacijų Plėtrai
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
415 114,98 € 394 359,07 €
366 201,83 €
365 920,8 €
339 794,05 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-007
Asociacija "Santaros slėnis"
376 588,57 € 357 039,21 €
331 546,61 €
356 722,11 €
331 252,15 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-008
Vilniaus universitetas
431 465,77 € 409 892,48 €
380 626,16 €
282 622,77 €
262 443,51 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-014
LIETUVOS AEROKOSMOSO ASOCIACIJA
290 516,98 € 275 746,36 €
256 058,07 €
270 205,45 €
250 912,78 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės kosmoso technologinės platformos veiklos plėtra (Science4Space)
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-027
Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris
279 241,77 € 265 279,48 €
246 338,53 €
265 205,15 €
246 269,51 €
Baigtas įgyvendinti
Humanitarinių ir socialinių mokslų plėtra darniai visuomenės kaitai ir tarptautiniam ūkio konkurencingumui didinti
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-024
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
390 986,45 € 369 264,94 €
332 338,48 €
248 231,95 €
223 408,78 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos stiprinimas
VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-001
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
412 445,84 € 390 927,07 €
350 578,96 €
381 189,82 €
341 846,7 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras stiprinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.