Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas VP2-1.1-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Finansuojami projektai 13 Bendra projektų vertė 7 174 793,81 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 174 793,81 €
ES lėšų 6 098 574,73 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 13 Bendra projektų vertė 7 174 793,81 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 174 793,81 €
ES lėšų 6 098 574,73 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 130 101,61 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 060 586,3 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 130 101,61 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 060 586,33 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-014
Lietuvos istorijos institutas
376 506,02 € 376 506,02 €
320 030,12 €
376 464,36 €
319 994,7 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-012
Vilniaus universitetas
828 205,65 € 828 205,65 €
703 974,8 €
828 014,8 €
703 812,58 €
Baigtas įgyvendinti
Metabolominės ekologijos tyrimų infrastruktūros (INECOM) kūrimas
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-011
Vilniaus universitetas
926 784,06 € 926 784,06 €
787 766,45 €
925 581,75 €
786 744,49 €
Baigtas įgyvendinti
Saulėtekio technologijos slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis)
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-013
Vilniaus universitetas
1 159 862,72 € 1 159 862,72 €
985 883,31 €
1 159 770,81 €
985 805,19 €
Baigtas įgyvendinti
Astronominių mokslinių tyrimų infrastruktūros Molėtų astronomijos observatorijoje sukūrimas (MTI MAO)
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010
Lietuvos edukologijos universitetas
287 811,5 € 287 811,5 €
244 639,77 €
277 898,36 €
236 213,6 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004
Vilniaus dailės akademija
227 315,8 € 227 315,8 €
193 218,43 €
227 302,76 €
193 207,33 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
217 215,01 € 217 215,01 €
184 632,76 €
216 261,8 €
183 822,53 €
Baigtas įgyvendinti
LLTI saugyklų infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: SVIRPLYS
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-008
Vilniaus universitetas
123 088,51 € 123 088,51 €
104 625,23 €
116 631,72 €
99 136,93 €
Baigtas įgyvendinti
VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS DUOMENŲ SAUGYKLŲ OPTIMIZAVIMAS
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-006
Šiaulių universitetas
100 457,89 € 100 457,89 €
85 389,21 €
97 249,28 €
82 661,89 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių universiteto bibliotekos duomenų saugyklos infrastruktūros ir skaitmeninimo įrangos modernizavimas užtikrinant ilgalaikį duomenų prieinamumą ir atvirą virtualią prieigą humanitarinių mokslų srities mokslininkams.
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-005
Klaipėdos universitetas
129 012,11 € 129 012,11 €
109 660,29 €
124 663,64 €
105 964,11 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos universiteto bibliotekos duomenų saugyklų atnaujinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.