Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.1-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.1-ŪM-02-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 41 388 288,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 694 144,31 €
ES lėšų 20 694 144,31 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 41 388 288,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 694 144,31 €
ES lėšų 20 694 144,31 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 20 642 129,13 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 20 642 129,13 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 20 642 129 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 20 642 129 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.1-ŪM-02-V-01-001
AB "Amber Grid"
41 388 288,63 € 20 694 144,31 €
20 694 144,31 €
20 642 129,13 €
20 642 129,13 €
Baigtas įgyvendinti
MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO JURBARKAS – KLAIPĖDA STATYBA
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 28 d.