Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Finansuojami projektai 19 Bendra projektų vertė 10 196 545,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 196 545,99 €
ES lėšų 10 196 545,99 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 19 Bendra projektų vertė 10 196 545,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 196 545,99 €
ES lėšų 10 196 545,99 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 10 009 854,76 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 10 009 854,76 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 10 009 854,89 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 10 009 854,89 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010
Vilniaus universitetas
347 544,02 € 347 544,02 €
347 544,02 €
347 013,31 €
347 013,31 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-013
Kauno technologijos universitetas
347 544,02 € 347 544,02 €
347 544,02 €
346 555,46 €
346 555,46 €
Baigtas įgyvendinti
NAUJŲ PUSLAIDININKINIŲ MEDŽIAGŲ IR NANOSTRUKTŪRŲ KŪRIMAS IR TAIKYMAI PAŽANGIOMS TECHNOLOGIJOMS
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-019
Klaipėdos universitetas
1 283 684,84 € 1 283 684,84 €
1 283 684,84 €
1 250 039,48 €
1 250 039,48 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
485 771,26 € 485 771,26 €
485 771,26 €
473 369,05 €
473 369,05 €
Baigtas įgyvendinti
Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004
Vilniaus universitetas
1 375 299,47 € 1 375 299,47 €
1 375 299,47 €
1 372 865,22 €
1 372 865,22 €
Baigtas įgyvendinti
Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje.
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005
Vilniaus universitetas
1 426 770,16 € 1 426 770,16 €
1 426 770,16 €
1 397 227,6 €
1 397 227,6 €
Baigtas įgyvendinti
Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
345 397,36 € 345 397,36 €
345 397,36 €
344 584,43 €
344 584,43 €
Baigtas įgyvendinti
Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA)
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-009
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
1 337 795,12 € 1 337 795,12 €
1 337 795,12 €
1 337 795,12 €
1 337 795,12 €
Baigtas įgyvendinti
Medžiagos ir technologijos fotoelektriniams elementams ir jutikliams
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
281 280,99 € 281 280,99 €
281 280,99 €
279 616,4 €
279 616,4 €
Baigtas įgyvendinti
Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai.
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-014
Kauno technologijos universitetas
292 892,72 € 292 892,72 €
292 892,72 €
292 892,71 €
292 892,71 €
Baigtas įgyvendinti
„Medžiagų aukštosioms technologijoms kūrimas, tyrimas ir taikymas“
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.