Invest LT-2 VP2-2.1-ŪM-06-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-06-K
Finansuojami projektai 45 Bendra projektų vertė 149 695 933,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 62 405 797,26 €
ES lėšų 58 261 212,59 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 45 Bendra projektų vertė 149 695 933,73 €
Skirtas finansavimas Iš viso 62 405 797,26 €
ES lėšų 58 261 212,59 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 61 935 223,8 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 57 790 639,14 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 61 970 046,03 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 56 471 930,76 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-007
UAB "LITKIRTA"
1 510 484,24 € 755 242,12 €
755 242,12 €
674 475,93 €
674 475,93 €
Baigtas įgyvendinti
Modernios skiedros gamybos technologinės įrangos įdiegimas UAB „Litkirta“, siekiant didinti gamybos produktyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-023
IOCO Packaging, UAB
2 387 627,72 € 1 193 813,72 €
1 193 813,72 €
1 193 813,72 €
1 193 813,72 €
Baigtas įgyvendinti
"Pridėtinės vertės didinimas įmonėje BĮ UAB "Panoden"
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-027
Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras"
4 563 480,07 € 2 281 740,04 €
2 281 740,04 €
2 281 740,04 €
2 281 740,04 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „UMARAS“ INOVATYVIOS GAMYBINĖS BAZĖS PLĖTRA
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-077
Uždaroji akcinė bendrovė "VILRIDA"
1 695 635,43 € 847 817,71 €
847 817,71 €
847 817,71 €
847 817,71 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „VILRIDA“ tiesioginių vidaus investicijų pritraukimas į didelės pridėtinės vertės gamybą
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-004
UAB "NNL termo"
3 278 213,62 € 1 106 796,53 €
1 106 796,53 €
1 106 796,52 €
1 106 796,52 €
Baigtas įgyvendinti
UAB "Tehoreal" veiklos plėtra, plečiant atvėsintos ir šaldytos produkcijos krovinių sandėliavimo ir paskirstymo paslaugas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Baldai jums"
843 709,74 € 421 854,44 €
421 854,44 €
421 854,44 €
421 854,44 €
Baigtas įgyvendinti
„Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje "Baldai jums"
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-081
UAB "Šilalės mediena"
3 636 876,45 € 1 818 438,08 €
1 818 438,08 €
1 818 438,04 €
1 818 438,04 €
Baigtas įgyvendinti
MODERNIOS MEDIENOS APDIRBIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-003
Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra"
1 262 718,37 € 631 359,19 €
631 359,19 €
630 425,91 €
630 425,91 €
Baigtas įgyvendinti
AB Mašinų gamykla „Astra“ gamybinės bazės plėtra
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-001
UAB "BALTIJOS POLISTIRENAS"
2 318 436,05 € 1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
1 158 480,07 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Baltijos polistirenas“ atitvarinių plokščių surinkimo cecho įrengimas
VP2-2.1-ŪM-06-K-02-082
Umega Group, AB
2 929 529,95 € 1 464 764,83 €
1 464 764,83 €
1 464 412,98 €
1 464 412,98 €
Baigtas įgyvendinti
AB "Umega" technologinės/gamybinės bazės modernizacija
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 12 d.