Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė VP1-4.1-VRM-08-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-08-V
Finansuojami projektai 17 Bendra projektų vertė 1 655 400,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 655 400,18 €
ES lėšų 1 407 090,12 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 17 Bendra projektų vertė 1 655 400,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 655 400,18 €
ES lėšų 1 407 090,12 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 616 489,45 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 374 015,98 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 616 489,44 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 374 015,93 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-08-V-01-018
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
144 804,27 € 144 804,27 €
123 083,63 €
140 671,82 €
119 571,05 €
Baigtas įgyvendinti
Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika
VP1-4.1-VRM-08-V-01-017
Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"
144 797,64 € 144 797,64 €
123 077,99 €
144 542,94 €
122 861,5 €
Baigtas įgyvendinti
„Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“(NOVIBEST)
VP1-4.1-VRM-08-V-01-016
LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA
118 332,9 € 118 332,9 €
100 582,96 €
117 601,63 €
99 961,38 €
Baigtas įgyvendinti
Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse
VP1-4.1-VRM-08-V-01-002
Lietuvos vartotojų institutas
144 810,01 € 144 810,01 €
123 088,51 €
133 360,7 €
113 356,6 €
Baigtas įgyvendinti
Nevyriausybinių ir valstybinių organizacijų bendradarbiavimas kuriant bei įgyvendinant vartotojų švietimo modelį
VP1-4.1-VRM-08-V-01-004
Viešoji įstaiga "Asmenybės ugdymo institutas "Rafaelis"
144 752,09 € 144 752,09 €
123 039,27 €
143 700,8 €
122 145,67 €
Baigtas įgyvendinti
Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas tobulinant savivaldybių įgyvendinamą viešąją politiką neformalaus švietimo paslaugų teikimo srityse
VP1-4.1-VRM-08-V-01-010
Asociacija "Jaunimo iniciatyvinė grupė"
72 144,35 € 72 144,35 €
61 322,69 €
61 220,23 €
52 037,19 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimas mieste - jaunimas miestui
VP1-4.1-VRM-08-V-01-015
Viešoji Įstaiga "Pilietinės visuomenės institutas"
144 810,01 € 144 810,01 €
123 088,51 €
140 317,51 €
119 269,88 €
Baigtas įgyvendinti
Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas
VP1-4.1-VRM-08-V-01-014
NVO vaikams konfederacija
43 454,35 € 43 454,35 €
36 936,2 €
43 387,96 €
36 879,77 €
Baigtas įgyvendinti
NVO akademija
VP1-4.1-VRM-08-V-01-011
Viešoji įstaiga "BENDRUOMENIŲ SANTYKIŲ KONSULTANTAI"
66 602,79 € 66 602,79 €
56 612,38 €
66 602,78 €
56 612,38 €
Baigtas įgyvendinti
Programos "Saugi kaimynystė" sukūrimas siekiant sustiprinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą
VP1-4.1-VRM-08-V-01-005
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
144 810,01 € 144 810,01 €
123 088,51 €
144 781,85 €
123 064,57 €
Baigtas įgyvendinti
„Lieknos Vyriausybės“ („Lean Government“) principų sklaida ir jų taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose ir nevyriausybiniame sektoriuje galimybių analizė
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.