InoČekiai LT VP2-1.3-ŪM-05-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-05-K
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 4 556 733,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 475 440,22 €
ES lėšų 3 475 440,22 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 4 556 733,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 475 440,22 €
ES lėšų 3 475 440,22 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 3 304 045,05 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 3 304 045,05 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 3 190 915,11 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 3 190 915,11 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.3-ŪM-05-K-01-001
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
4 556 733,1 € 3 475 440,22 €
3 475 440,22 €
3 304 045,05 €
3 304 045,05 €
Baigtas įgyvendinti
VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Balandžio 5 d.