Parama pirmajam darbui VP1-1.2-SADM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-04-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 9 267 840,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 267 840,59 €
ES lėšų 9 267 840,59 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 9 267 840,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 267 840,59 €
ES lėšų 9 267 840,59 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 999 441,68 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 999 441,68 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 999 441,68 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 999 441,68 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.2-SADM-04-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
9 267 840,59 € 9 267 840,59 €
9 267 840,59 €
7 999 441,68 €
7 999 441,68 €
Baigtas įgyvendinti
Parama pirmajam darbui
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.