Subsidijos verslumui skatinti VP1-1.1-SADM-12-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-12-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 4 633 920 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 633 920 €
ES lėšų 4 633 920 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 4 633 920 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 633 920 €
ES lėšų 4 633 920 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 4 455 396,92 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 4 455 396,92 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 4 455 396,92 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 4 455 396,92 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-12-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
4 633 920 € 4 633 920 €
4 633 920 €
4 455 396,92 €
4 455 396,92 €
Baigtas įgyvendinti
Subsidijos verslumui skatinti
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.