Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas VP1-1.1-SADM-13-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-13-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 1 476 963,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 476 963,62 €
ES lėšų 1 476 963,62 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 1 476 963,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 476 963,62 €
ES lėšų 1 476 963,62 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 474 144,82 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 474 144,82 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 474 144,82 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 474 144,82 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-13-V-01-001
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1 476 963,62 € 1 476 963,62 €
1 476 963,62 €
1 474 144,82 €
1 474 144,82 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.