Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-07-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 5 771 851,98 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 771 851,98 €
ES lėšų 4 906 074,18 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 5 771 851,98 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 771 851,98 €
ES lėšų 4 906 074,18 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 5 575 669,67 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 4 739 319,2 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 5 575 669,67 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 4 739 319,2 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001
Valstybinis studijų fondas
5 771 851,98 € 5 771 851,98 €
4 906 074,18 €
5 575 669,67 €
4 739 319,2 €
Baigtas įgyvendinti
Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.