ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA VP1-1.3-SADM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.3-SADM-03-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 3 864 045,27 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 864 045,27 €
ES lėšų 3 864 045,27 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 3 864 045,27 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 864 045,27 €
ES lėšų 3 864 045,27 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 3 864 023,74 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 3 864 023,74 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 3 864 023,74 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 3 864 023,74 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.3-SADM-03-V-01-001
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
3 864 045,27 € 3 864 045,27 €
3 864 045,27 €
3 864 023,74 €
3 864 023,74 €
Baigtas įgyvendinti
Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 27 d.