Kvietimo priemonė

Planuojama paskelbimo data

Atsakinga institucija

Galimi pareiškėjai

ŽIPVP priemonė „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje"

2013 m. I ketv.

SADM, ESFA

1. valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

2. viešosios įstaigos;

3. asociacijos;

4. labdaros ir paramos fondai;

5. profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

6. religinės bendruomenės ir bendrijos;

7. tarptautinės organizacijos;

8. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

9. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

ŽIPVP priemonė „Socialinės ir rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"

2013 m. III ketv.

SADM, ESFA

1. viešosios įstaigos;

2. asociacijos;

3. labdaros ir paramos fondai;

4. tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos

ŽIPVP priemonė „Socialinio dialogo skatinimas"

2013 m. II ketv.

SADM, ESFA

1. Darbdaviai

2. Profesinės sąjungos