Teisės aktai (3623)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-712,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-50 , 2015-01-27 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-300 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1V-300.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-51 , 2015-01-27
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-705 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1V-705.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-49 , 2015-01-27 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V-442 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1V-44.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-52 , 2015-01-27 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 1V-190 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 1V-190.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-42 , 2015-01-26 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-739 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 1V-739.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-45 , 2015-01-26 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-502 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-502.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-39 , 2015-01-23 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1V-459 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 1V-459.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-25, 2015-01-19
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektui „Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Šiaulių regione“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-034
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro projektui „Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Šiaulių regione“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-921 , 2014-12-31 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1V-603 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 1V-603.