Teisės aktai (55)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-736, Fri Aug 08 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“, projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-005
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Kauno technologijos universiteto projektui „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-224, Wed Mar 26 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“, projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Aleksandro Stulginskio universiteto projektui „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-86, Thu Feb 06 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-015
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro projektui „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-14, Fri Jan 10 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“ projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-004
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Lietuvos sveikatos mokslų projektui „Santakos“ slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1279, Mon Dec 30 00:00:00 GMT 2013
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Informacinių technologijų infrastruktūros, skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, sukūrimas (IT NKP INFRA)“ projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Vilniaus universiteto projektui „Informacinių technologijų infrastruktūros, skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, sukūrimas (IT NKP INFRA)“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1277, Mon Dec 30 00:00:00 GMT 2013
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“ projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-008
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Gamtos tyrimų centro projektui „Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1278, Mon Dec 30 00:00:00 GMT 2013
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“ projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004
Aprašymas
Įskymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Vilniaus dailės akademijos projektui „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1284, Mon Dec 30 00:00:00 GMT 2013
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektui „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-005
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Kauno technologijos universiteto projektui „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1252, Thu Dec 19 00:00:00 GMT 2013
Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo skyrimas Vilniaus universiteto projektui „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastato statyba ir įrengimas Santariškėse. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka“ pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1228, Wed Dec 11 00:00:00 GMT 2013
Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo skyrimas Vilniaus universiteto projektui „Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“ slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka“ pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.