Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas VP2-5.4-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-5.4-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.5 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
193 981 720 €
Prašomas finansavimas:
213 928 818,64 €
Skirtas finansavimas:
214 561 309,85 €

Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas

2013 m. liepos 24 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 698 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – įrengti saugaus eismo priemones TEN-T tinklo keliuose, užtikrinti keliuose saugias eismo sąlygas, tiesti miestų aplinkkelius ir juos integruoti į susiformavusius miestų gatvių tinklus.

Remiamos veiklos:

saugaus eismo inžinerinės infrastruktūros diegimas;

aplinkosaugos priemonių diegimas;

miestų ir miestelių aplinkkelių ir trūkstamų grandžių tarp TEN-T elementų miestų prieigose tiesimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

savivaldybių administracijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sutaupytas laikas

mln. automobilių valandų

18,4

veiksmų programos rodiklis

Produkto

nutiesti ir rekonstruoti keliai

kilometrai

24

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

661846584

35110312

28482306

81290180

0

806729382

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos