Gargždų miesto Gargždės g., Vytauto g., Treniotos g., Vytauto skg. rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-12-31         Projekto pabaiga: 2011-07-31
Bendra projekto vertė:
2 413 861,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 243 219,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 937 481,59 €
Iš jo ES dalis:
1 996 582,48 €
Iš jo ES dalis:
1 724 460,06 €

Projektas „Gargždų miesto Gargždės g., Vytauto g., Treniotos g., Vytauto skg. rekonstravimas" inicijuotas identifikavus šias problemas: 1) augantis eismo intensyvumas ; 2) prasti eismo saugumo rodikliai. Viena iš šių problemų priežasčių – nepakankamai gera gatvių ir kelių tinklo būklė. Projektu siekiama modernizuoti 4 Klaipėdos raj. Gargždų miesto vietinės reikšmės gatvių atkarpas (bendras ilgis 2,607 km), kurios atrinktos kaip prioritetinės ir turinčios pačią didžiausią svarbą bei esančios prasčiausios būklės. Projektu metu bus rekonstruota minėtų gatvių danga, rekonstruoti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai, sutvarkyti lietaus kanalizacijos tinklai, sutvarkytas gerbūvis, įdiegti kelio ženklai ir ženklinimas. Projekto biudžetas siekia 8,1 mln. Lt su PVM, trukmė - 9 mėn. (2009 m. gruodžio- 2010 m. rugsėjo mėn.). Įgyvendinus projektą sumažės išlaidos gatvių priežiūrai. Šios išlaidos bus apmokamos iš pareiškėjo – Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos – lėšų. Vietinės reikšmės kelių priežiūra pareiškėjui priskirta pagal LR kelių įstatymą ir jo veiklos nuostatus. Nors projektas finansinės naudos negeneruoja, jo įgyvendinimas skirtas ekonominės socialinės naudos generavimui. Išasfaltavus gatves bus generuojama nauda dėl: sumažėjusių autoįvykių kaštų, sumažėjusių automobilių eksploatacijos kaštų, sumažėjusių kelionės laiko kaštų, sumažėjusių aplinkos teršimo kaštų, sumažėjusių oro teršimo kaštų, sumažėjusių triukšmo kaštų, išaugusio sumokamo PVM. Iki paraiškos pateikimo TID, atlikti šie veiksmai: 1) parengta galimybių studija; 2) parengtas techninis projektas ir atlikta ekspertizė; 3) suderintas pirkimų planas ir atlikti pagrindiniai viešųjų pirkimų konkursai, pasirašytos paslaugų, rangos darbų sutartys.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-02-R-33
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-02-R-33-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.