Kėdainių pramoninis parkas

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-10-01         Projekto pabaiga: 2013-07-30
Bendra projekto vertė:
4 016 229,7 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 016 229,7 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 323 829,85 €
Iš jo ES dalis:
4 016 229,7 €
Iš jo ES dalis:
3 323 829,85 €

Pagrindinės projekto prielaidos: siekiant padidinti tiek visos šalies, tiek atskirų jos regionų įmonių konkurencingumą ES rinkoje, būtina pagerinti verslo aplinką, sukuriant paslaugų verslui struktūrą, užtikrinant jų teikimą ir galimybes jomis naudotis bei plėtojant fizinę verslo infrastruktūrą. Kėdainių rajono patrauklumą investuotojams padidins įkurtas Kėdainių pramoninis parkas. Įgyvendinus projektą, ženkliai padidės gyventojų užimtumas, išaugs tiek trumpalaikis tiek ilgalaikis ekonominis ir rajono konkurencinis pranašumas. Projekto metu bus įrengiama infrastruktūra antrame Kėdainių pramoninio parko vystymo etape. Pirmasis etapas įgyvendintas, gavus ES fondų paramą 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu. Strateginis projekto tikslas – įrengti pramoninio parko Kėdainiuose inžinerinę infrastruktūrą, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas. Projekto veikos numato įrengti pramoninio parko Kėdainiuose inžinerinę infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma įrengti inžinerinę infrastruktūra (vandentiekio, ūkio, buities ir lietaus nuotekų tinklų įrengimą) ), nutiesti 5 naujas gatves 73,5 ha pramoninio parko plote, įrengti 6 sklypus (62,87 ha). Pramoninis parkas bus pilnai funkcionuojantis elementas su įrengta inžinerine infrastruktūra. Šios investicijos prisidės prie regiono ekonominės plėtros skatinimo, sukuriant palankią verslo aplinką, paslaugų verslui struktūrą, užtikrinant jų teikimą ir galimybes jomis naudotis. Tai sudarys dar palankesnes salygas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.