Integruotos verslo procesų modeliavimo sistemos (IVPMS) sukūrimas tarpdisciplininėms vadybos ir verslo administravimo studijoms

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2013-03-30
Bendra projekto vertė:
289 606,7 €
Projektui skirtas finansavimas:
289 606,7 €
Projektui išmokėta lėšų:
288 892,74 €
Iš jo ES dalis:
246 165,69 €
Iš jo ES dalis:
245 558,83 €

Pirmosios pakopos verslo vadybos ir administravimo studijų krypties studijų organizavimo patirtis ir studentų vertinimai sparčiai besikeičiančių darbo rinkos santykių kontekste iškelia pagrindinę studijų organizavimo problemą – studentams suteikiamus nepakankamus praktinius įgūdžius bei menką orientavimą į verslo poreikių tenkinimą, trukdančią efektyviai diegti naujausius mokslo pasiekimus versle. Vienintelis įmanomas ir su tarptautinėmis aukštojo mokslo modernizavimo prielaidomis suderintas šios problemos sprendimas yra praktinių žinių pateikimas skirtingais būdais ir formomis, pagrindinį dėmesį skiriant interaktyviam praktinių užduočių sprendimui, panaudojant šiuolaikines informacines technologijas. Rengiamo projekto tikslas – pagerinti vadybos ir verslo administravimo studijų krypties pirmosios pakopos studentų parengimo kokybę, kelti jų kompetenciją bei suteikti praktinius verslumo įgūdžius. Siekiant atnaujinti tris pirmosios pakopos studijų programas: "Verslo vadyba", "Įstaigų vadyba" bei "Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba", harmoningai vystyti žmogiškųjų išteklių kokybę, šiuo projektu bus kuriama interaktyvi mokomoji medžiaga, sudaranti galimybes fundamentines teorines žinias naudoti sprendžiant realias praktines verslo problemas specifinėse srityse. Projektas prisidės prie tikslinių grupių poreikių tenkinimo: mažės atotrūkis tarp ES ir Lietuvos studentų parengimo lygio ir dėstytojų kvalifikacijos, tai pagerins jų konkurencingumą darbo rinkoje, reikalaujančioje aukštos kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių. Projektas savo esme yra inovatyvus, paremtas Europos aukštojo mokslo erdvės plėtros principais ir tarptautiniais studijų programų modernizavimo reikalavimais, Bolonijos proceso dokumentų nuostatomis. Jo įgyvendinimas turės didelės įtakos ir taps sektinu pavyzdžiu kompleksinių interaktyvių mokymo metodų diegimo praktikai Lietuvos studijų procese.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-038
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto