Statybos ir Nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo centro įkūrimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-03-31
Bendra projekto vertė:
546 741,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
519 404,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
508 276,14 €
Iš jo ES dalis:
441 493,52 €
Iš jo ES dalis:
432 034,73 €

VGTU statybinio ir NT vystymo profilių specialistai studijų metu ruošiami naudojant klasikinius mokymo metodus, neužtikrinamas kompleksinis teorinių ir praktinių žinių taikymas. Studijų metu besimokantys neturi galimybių susipažinti su konkrečiomis praktinėmis situacijomis. Dėl to atsirado poreikis studentų mokymui taikyti naujus, inovatyvius mokymo metodus. Projekto tikslas - įkurti Imitacinį mokymo centrą Statybos ir NT specialistams. Centras sudarys salygas aukštųjų mokyklų studentams tobulinti praktinius įgūdžius pasinaudojant inovatyvia intelektine praktinio mokymo informacine sistema, sukurta remiantis metodine medžiaga, kurią rengs vieni geriausių atitinkamų sričių specialistai Lietuvoje. Medžiagos atitikimą statybos ir NT rinkos poreikiams užtikrins didžiausių šių šakų asociacijų dalyvavimas metodinės medžiagos rengime. Įgiję praktinių įgūdžių Imitaciniame mokymo centre, absolventai galės greičiau ir efektyviau įsilieti į darbo rinką bei sėkmingiau joje konkuruoti. 2008 m. VGTU atlikto tyrimo metu gautas teorines žinias studijų metu įvertino 64 proc., o praktines- tik 46 proc. respondentų. Tyrimas taip pat atskleidė, kad net 70 proc. darbdavių labiausiai vertina absolventų praktinį pasirengimą. 58 proc. absolventų nurodė, kad teorinių žinių jiems pakanka, o net 80 proc.- kad trūksta praktinio pasirengimo. Projekto tikslinės grupės: 1) studentai, kurie pasinaudodami sukurta inovatyvia praktinio mokymo infrastrauktūra galės įgyti praktinių įgūdžių ir sėkmingiau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių; 2) Centro darbuotojai - dėstytojai, kurių gebėjimai bus ugdomi inovatyviais mokymo metodais. Projekte naudojamos mokymo metodų, studijų organizavimo ir sisteminės inovacijos yra naujos statybos ir nekilnojamojo turto šakai nacionaliniu lygmeniu, o intelektinių praktinio mokymo sistemų inovacijos yra naujos Europos Sąjungos lygmeniu.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-050
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto