IT PRAKTIKA: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas (toliau - ITpraktika)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Asociacija "INFOBALT"
Projekto pradžia: 2009-08-12         Projekto pabaiga: 2012-05-31
Bendra projekto vertė:
456 219,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
427 184,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
417 840,68 €
Iš jo ES dalis:
387 786,16 €
Iš jo ES dalis:
379 304,53 €

Pastaruosius dešimtmečius informacinės ir ryšių technologijos (IRT) nulėmė itin sparčią technologijos pažangą visame pasaulyje. Europos Komisija skelbia IRT vienu iš plėtros prioritetų, nes IRT - pats universaliausias ir horizontalus aukštųjų technologijų sektorius, kurio rezultatai naudojami daugybėje kitų sektorių. Šis sektorius Europoje per pastaruosius metus vidutiniškai augo 6 proc., o jo įtaka kitų sektorių produktyvumui siekia iki 20 proc. ir nuolat didėja. Lietuvai IRT sektoriaus plėtra yra vienas iš lemiamų veiksnių, skatinantis šalies konkurencingumą.Tad sektoriaus aukštojo mokslo studijų kokybė yra vienas svarbiausių prioritetų. 2006 m. duomenimis informatika ir informacinės technologijos buvo antroje vietoje pagal stojančiųjų pasirinkimą [1]. Tačiau kaip rodo atliktų tyrimų duomenys, studentų paruošimas yra pernelyg teorinis, atitrūkęs nuo praktinių uždavinių [2;3;4]. Ypatingai rinkoje pasigendama kvalifikuotų IT eksporto specialistų, IT projektų vadovų. Kvalifikacijos neatitikimo rinkos poreikiams priežastys, kurias siekiama išspręsti projekto metu, yra: • rengiant specialistus nepaisoma verslo poreikių; • per mažai skiriama dėmesio gebėjimams pritaikyti žinias praktikoje; • dėstytojai per mažai dalyvauja verslui būdingoje veikloje; • studentų praktikos darbai formalizuoti ir per trumpi; • studentai per mažai supažindinami su naujausiais IT produktais. Projektas „ITpraktika“ inicijuotas siekiant stiprinti studentų praktinius įgūdžius Lietuvos IRT sektoriuje. Projekto tikslinės grupės: studentai ir dėstytojai. Projekto dėka bus: • sukurtas studentų ir darbdavių grįžtamasis ryšys, taip bus prisidedama prie studijų kokybės gerinimo; • užtikrintas IRT specialistų kvalifikacijos atitikimas sektoriaus poreikiams, Europos lygmeniui. Dėl didelio finansinių išteklių poreikio, projekto pareiškėjas ir partneriai neturi galimybių įgyvendinti projekto be ES paramos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-054
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto