Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos pramonininkų konfederacija
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-04-20
Bendra projekto vertė:
439 861,85 €
Projektui skirtas finansavimas:
410 899,85 €
Projektui išmokėta lėšų:
398 715,4 €
Iš jo ES dalis:
373 882,57 €
Iš jo ES dalis:
362 850,14 €

Nuo 2004 metų Lietuvos pramonininkų konfederacija su šalies universitetais įgyvendino ne vieną praktikų organizavimo pramonės įmonėse projektą. Pažymėtina, kad praktikų organizavimą itin apsunkino bendros sistemos nebuvimas, pažangių, inovatyvių praktinio mokymo metodų trūkumas, o pramonininkų ir aukštųjų mokyklų partnerystė praktikų organizavimo srityje stokoja kryptingumo, nuoseklumo ir išbaigtumo. Be to, pramonės įmonių praktikų vadovai, kuriems paskiriami praktikantai (studentai) susiduria su visa eile užduočių, kurios sprendžiamos remiantis atskiro vadovo subjektyvia patirtimi ir nuožiūra, nėra sukurtos vieningos sistemos, praktikantų įgytų praktinių profesinių kompetencijų pramonės įmonėse vertinimui. Numatomas įgyvendinti projektas leis išspręsti visą eilę problemų studentų praktikų organizavimo pramonės įmonėse nacionaliniu mastu srityje. Planuojama, kad bandomąją praktiką projekto įgyvendinimo laikotarpiu pramonės įmonėse atliks šių aukštųjų mokyklų pirmos pakopos arba vientisųjų studijų studentai: -Vilniaus Gedimino technikos universiteto -Kauno technologijos universiteto -Klaipėdos universiteto, -Vilniaus dailės akademijos, -Vilniaus kolegijos, -Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. Aukštosios mokyklos pasirinktos ir dalyvauti projekte pakviestos, remiantis atlikto specialistų poreikio tyrimo rezultatais.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-067
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto