I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Thu Apr 01 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sat Jun 30 00:00:00 GMT 2012
Bendra projekto vertė:
165 816,15 €
Projektui skirtas finansavimas:
165 816,15 €
Projektui išmokėta lėšų:
165 806,87 €
Iš jo ES dalis:
140 943,73 €
Iš jo ES dalis:
140 935,84 €

Projektu siekiama didinti I studijų pakopos studijų kokybę bei tarptautiškumą KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete ir Alytaus kolegijos Vadybos fakultete. Projekto atsiradimą KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete ir Alytaus kolegijos Vadybos fakultete sąlygojo atlikti specialistų poreikių ir keliamų jiems reikalavimų tyrimai, kasmet atliekamos studentų apklausos (pagrindžiančios poreikį inovatyviems mokymo ir studijų organizavimo metodams), besikeičiantys rinkos poreikiai (parodantys glaudaus ryšio tarp mokslo ir verslo, naujausių žinių poreikį), atliktos užsienio mokslo institucijų studijų programų analizės (pagrindžiančios tam tikrų modulių keitimą naujais ar naujų sukūrimą), kasmet didėjantis studijuojančių studentų iš užsienio bei studijuoti pageidavusių skaičius (parodantis studijų programų tarptautiškumo poreikį), kolegijos studentų siekis įgyti universitetinį diplomą, atliekama mokslo institucijų reorganizacija. Projekto metu bus atnaujinamos dvi KTU Ekonomikos ir Vadybos fakulteto I studijų pakopos programos – EKONOMIKA ir VADYBA ir sujungiamos dvi Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto I studijų pakopos programos MARKETINGO VADYBA ir PREKYBOS VADYBA, paliekant vieną atnaujintą MARKETINGO VADYBOS programą. Dėstytojai dalyvaus inovatyvių mokymo ir studijų organizavimo metodų diegimo studijų procese mokymuose, o studentai praktiškai pilotinio semestro metu išbandys atnaujintas studijų programas. Projekto metu studijų programos VADYBA ir MARKETINGO VADYBA bus pritaikytos studijoms anglų kalba, kas didins jų tarptautiškumą. Projekto tikslinė grupė - KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dėstytojai ir šių institucijų I studijų pakopos studentai. Projekto partneris - Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-086
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto