Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos spaustuvininkų asociacija
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-10-08
Bendra projekto vertė:
281 121,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
267 065,28 €
Projektui išmokėta lėšų:
262 793,79 €
Iš jo ES dalis:
238 953,2 €
Iš jo ES dalis:
235 131,31 €

Lietuvos spaudos ir leidybos sektorius 2002-2006 m. laikotarpiu išaugo 65%. Šiuo metu egzistuoja didelis atotrūkis tarp praktikos metu ugdomų gebėjimų bei spaudos ir leidybos pramonei reikalingų specialistų įgūdžių, kurių kompetencijos leistų dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis, valdyti įmonės verslo procesus. Dabartiniu metu apie 80 proc. studentų atlieka daugiau pažintinę praktiką, o ne praktiką, kurios metu būtų ugdomi darbo rinkos poreikius atitinkantys gebėjimai ir kompetencijos. Ši problema ne kartą nagrinėta Lietuvos spaustuvininkų asociacijos Verslo ir mokslo bendradarbiavimo komiteto posėdžiuose, identifikuota specialistų poreikio tyrimais bei apibrėžta Lietuvos spaudos pramonės strategijoje. Problema iš esmės sąlygota menko aukštųjų mokyklų bei verslo sektoriaus tęstinio bendradarbiavimo specialistų rengimo srityje. Šiam bendradarbiavimui paskatinti nepakanka vien vidinės aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių motyvacijos bei, kas svarbiausia, finansinių išteklių. Projektas, finansuojamas ES fondų, leis sukurti praktikos organizavimo sistemą, kurios tęstinumas būtų užtikrinamas mokslo ir verslo institucijų įprastinėmis šiam reikalui skiriamomis lėšomis bei vykdomais procesai, tačiau kuriam sukurti nepakaktų vidinių verslo ir mokslo institucijų finansinių išteklių. Projekto metu bus parengtos metodikos, leidžiančios užtikrinti tutorių ir mentorių tęstinį parengimą ir pasibaigus projektui tai užtikrintų aukštųjų mokyklų praktikos vadovų poreikis nuolatiniam kvalifikacijos kėlimui bei įmonių poreikis pritraukti pažangius studentus, kurį įmonės patenkintų integruodamosios į praktikų organizavimo sistemą. Sukurta informacinė praktikos vietų sistema leis užtikrinti optimalų praktikos organizavimo būdą pasiekiant optimalių rezultatų su mažiausiomis piniginėmis ir laiko sąnaudomis. Studentai galės pasirinkti įmones, kurios užtikrintų optimalų jų kompetencijų portfelio formavimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-097
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto