Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtra ir stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-05-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2012-03-31
Bendra projekto vertė:
230 298,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
230 298,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
222 435,52 €
Iš jo ES dalis:
195 753,32 €
Iš jo ES dalis:
189 070,18 €

Projekto esmę sudaro Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS), kaip mokslininkų ir kitų tyrėjų tinklo, veiklos stiprinimas ir jos narių bendrųjų gebėjimų ugdymas. Projekto metu planuojama LJMS atstovų mokslo ir studijų institucijose tinklo plėtra, planuojamas jų aktyvus dalyvavimas institucijų veikloje, kuris sąlygos efektyvesnį tyrimų politikos įgyvendinimą. Sąjungos numatyti renginiai ir informacinė kampanija padės formuoti palankią terpę jauniems, į kokybiškus ir aukšto lygio tyrimus orientuotiems mokslininkams ir kitiems tyrėjams, skleisti mokslo žinias visuomenėje, taip įgyvendinant sąjungos viziją ir misiją. Bendrųjų gebėjimų ugdymo stoka Lietuvos mokslo visuomenės aplinkoje ir mažas jaunųjų mokslininkų aktyvumas tyrimų politikos formavime ir įgyvendinime (ypač tarptautinės) yra problemos, kurias padės spręsti šis inicijuojamas projektas. Projekto vykdymo veiklų ir uždavinių įgyvendinimas stiprins LJMS tinklinę struktūrą, leis nariams ugdyti savo bendruosius gebėjimus Planuojama sąjungos informacinės sistemos kūrimas (apimančios vidinių darbo organizavimo praktikų optimizavimą bei platesnį informacinių technologijų taikymą) ir diegimas sudarys prielaidas efektyviau organizuoti sąjungos veiklą, įsitraukti į ją didesniam mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičiui. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra (visų pirma per skėtinę Europos šalių jaunųjų mokslininkų sąjungų asociaciją EURODOC) sudarys sąlygas platesniam Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų interesų atstovavimui tarptautiniu mastu (visų pirma Europos Sąjungos) vykstančiuose procesuose. Projekto metu planuojami mokymai kurių metu sąjungos nariai turės galimybę tobulinti savo bendruosius gebėjimus (projektų valdymo, verslumo, mokslo žinių komunikacijos, tyrimų vadybos, autorinių teisių apsaugos ir kt.). Pagrindiniai projekto tikslai yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, sąjungos narių bendrųjų gebėjimų ugdymas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-05-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto