Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Šiaulių) regionas

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2007-06-15         Projekto pabaiga: 2011-05-31
Bendra projekto vertė:
7 267 868,7 €
Projektui skirtas finansavimas:
7 267 868,7 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 949 159,53 €
Iš jo ES dalis:
7 267 868,7 €
Iš jo ES dalis:
6 949 159,53 €

Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklo ilgis – 21,30 tūkst. km, iš jų 13,67 tūkst. km – asfaltuoti, 7,65 tūkst. km (36,03%) – žvyrkeliai. Valstybinės reikšmės kelių tinklo tankumas 2009 m. pradžioje 1000-iui km2 sudarė 326,53 km, 1000-iui gyventojų 6,36 km. Kelių tinklo su patobulinta danga (asfaltbetonio ir cementbetonio) tankumas 1000-iui gyventojų sudarė 4,08 km, o 1000-iui km2 – 209,19 km. Pagal šį rodiklį Lietuva atsilieka ne tik nuo senbuvių Europos Sąjungos šalių, bet ir nuo daugelio naujų Europos Sąjungos šalių. 2009–2010 metais Vakarų Lietuvos (Šiaulių) regione siūloma asfaltuoti 5 ruožus, kurių bendras ilgis 22,78 km. Įgyvendinus projektą sumažės išlaidos kelių priežiūrai, sumažės kelių naudotojų nuostoliai bei pagerės gyvenamoji aplinka. Įgyvendinus siūlomą Vakarų Lietuvos (Šiaulių) regiono žvyrkelių asfaltavimo projektą, 2010 metais Lietuvos valstybinių kelių tinkle žvyrkelių dalis sumažėtų iki 35,68%. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintas LR Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatas: integruoti krašto kelių tinklą į ES kelių transporto sistemą, užtikrinant tarpregionines jungtis su transeuropiniu kelių tinklu, ir vietinės reikšmės kelių tinklą, suformuojant visą regionų plėtrai būtiną infrastruktūrą, papildant kelių tinklą trūkstamomis grandimis ir išvengiant nepakankamo pralaidumo vietų; siekti, kad Lietuvos kelių tinklo techniniai parametrai atitiktų racionalių gamybinių jėgų išdėstymą ir patvirtintą kai kurių ūkio šakų plėtrą atskiruose regionuose, mažintų transportavimo išlaidas ir suteiktų galimybių keleiviniam ir krovininiam transportui laisvai judėti šalies teritorijoje; formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą; tobulinti krašto ir rajoninių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-01-V-01-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pakruojo raj.