Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pastato išorinių atitvarų rekonstravimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Projekto pradžia: Fri May 22 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Mon Feb 28 00:00:00 GMT 2011
Bendra projekto vertė:
174 924,99 €
Projektui skirtas finansavimas:
174 924,99 €
Projektui išmokėta lėšų:
171 972,26 €
Iš jo ES dalis:
174 924,99 €
Iš jo ES dalis:
171 972,26 €

Projekto tikslas – didinti energijos suvartojimo efektyvumą Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pastate. Atlikus pastato energetinį auditą nustatyta, kad prasta atitvarinių konstrukcijų būklė, atitvarų konstrukcijos yra pažeistos, dėl ko atsiranda dideli šilumos nuostoliai, išorės sienų ir šildymo sistemos būklė nesudaro sąlygų efektyviai naudoti energiją, todėl patiriami dideli šiluminės energijos nuostoliai. Per visą pastato aukštį laiptinėje esantys stiklo blokeliai ypatingai laidūs šalčiui, jų efektyvumas labai prastas, per juos patiriami dideli šilumos nuostoliai, šilumos energija naudojama neefektyviai. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti pastato išorines atitvaras ir modernizuoti inžinerines sistemas. Apšiltinus išorines sienas ir cokolinę pastatų dalį, pakeitus senus langus ir lauko duris, stiklo blokelius langais, apšiltinus 1-o aukšto grindis, rekonstravus šildymo sistemą, vidutinis šilumos energijos suvartojimas sumažės 38,88 proc., tai sudarys 63,48 MWh/metus.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-025
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto