„Elektrėnų ledo rūmų pastato energetinių charakteristikų gerinimas“

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Elektrėnų savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-09-10         Projekto pabaiga: 2012-09-10
Bendra projekto vertė:
855 430,16 €
Projektui skirtas finansavimas:
855 430,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
779 399,38 €
Iš jo ES dalis:
727 115,64 €
Iš jo ES dalis:
662 489,48 €

Projekto tikslas – siekiant sumažinti energijos suvartojimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą Elektrėnų ledo rūmuose, įdiegiant energiją taupančias priemones. Uždavinys - mažinti Elektrėnų ledo rūmų pastate suvartojamos energijos sąnaudas, padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei pagerinti patalpų sanitarines – higienines sąlygas, taupyti lėšas. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus. Investuoti ES fondų lėšas į šį projektą verta, nes be ES fondų finansavimo nepakaks lėšų rekonstrukcijai, kurios dėka sumažės pastato suvartojamos energijos sąnaudos. Numatyti tokie kiekybiniai rodikliai: produkto rodiklis - atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. Įgyvendinus uždavinius, pagerėsElektrėnų ledo rūmus lankančių vaikų, jaunuolių ir suaugusiųsąlygos sportuoti, pedagogų ir trenerių darbo sąlygos. Projektas yra svarbus regionui: padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą regione. Įvykdžius projektą užtikrinami trys lygiaverčiai komponentai – aplinkos apsauga, ekonominis vystymasis ir socialinis vystymasis. Įgyvendinus projektą, pagerės tikslinių grupių sportavimo, laisvalaikio praleidimo ir darbo sąlygos, sumažės šilumos energijos sąnaudos bei išlaidos, bus rekonstruotos priemonės, kurios yra ne tik šilumą taupančios, bet ir esamų pastatų atitvarų konstrukcijų būklės atstatymo bei gerinimo priemonės. Poveikis: - padidės energijos išteklių panaudojimo efektyvumas; - pagerės sportavimo, laisvalaikio praleidimo ir darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-01-028
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų