Pietinės dalies geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varnėnų g. iki Nevėžio g. II etapas – geležinkelio kelio įrengimas šalia esamo kelio Nr. 201 nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Projekto pradžia: 2010-01-08         Projekto pabaiga: 2013-12-31
Bendra projekto vertė:
802 520,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
682 142,76 €
Projektui išmokėta lėšų:
449 481,58 €
Iš jo ES dalis:
682 142,76 €
Iš jo ES dalis:
449 481,58 €

Klaipėdos jūrų uostas – svarbiausias ir didžiausias šalies transporto centras, kuriame susijungia jūros ir sausumos keliai. Siekiant didinti Klaipėdos jūrų uosto pralaidumą bei konkurencingumą, būtina skirti ypatingą dėmesį uosto sąveikai su geležinkelio ir automobilių transportu. Uostamiesčio geležinkelio mazgo plėtros programoje (iki 2015 m.) numatyta geležinkelio mazgo rekonstrukcija, kai kurių ruožų platinimas ir ištiesinimas, naujų geležinkelio linijų tiesimas, tiltų ir viadukų statyba. Vienas iš pirmųjų uosto plėtros etapų yra sutvarkyti geležinkelių tinklą pietinėje uosto dalyje. Šiuo metu pervežimams naudojamas vienkelis kelias netenkina išaugusių transportavimo poreikių, todėl būtina nutiesti antrą lygiagretų 1,00 km ilgio kelią. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas - didinti tiek Lietuvos, tiek tranzitinių keleivių ir krovinių vežimo vandens transportu galimybes; plėtoti multimodalinį bei intermodalinį transportą. Projektas taip pat atitinka uosto vystymo plano iki 2013 metų nuostatas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-01-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto