Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Mon Feb 02 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Mon Nov 30 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
36 678 181,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
36 678 181,72 €
Projektui išmokėta lėšų:
36 677 570,57 €
Iš jo ES dalis:
32 176 004,04 €
Iš jo ES dalis:
31 887 517,86 €

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą, kurio metu bus įkurtas Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) centras. Šis mokslo centras specializuosis darniosios chemijos, mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų MTEP kryptyse. Planuojamas įgyvendinti projektas yra vienas iš priemonių (projektų), skirtų įgyvendinti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ plėtros programą. Projekto atsiradimą lėmė šios problemos: pasenusi ir šiuolaikinių mokslinių tyrimų vykdymui nepakankama MTEP bazė, šiuolaikinių mokslo darbų poreikis, būtinybė sutelkti ir koncentruoti išsklaidytą mokslinį potencialą. Tikslinės grupės – mokslininkai, tyrėjai, magistrantai, doktorantai (kurie vykdo mokslinius, laboratorinius darbus, eksperimentus baigiamųjų darbų tezėms ir pan.) iš KTU bei kitų, susijusią MTEP veiklą vykdančių Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, įmonių. Naujai įrengtos laboratorijos sukurs optimalias darbo ir mokymosi sąlygas. Nauja įranga leis atlikti šiuolaikinius MTEP darbus, mokslo eksperimentus, baigiamuosius, laboratorinius darbus. Mokslininkai ir kiti tyrėjai, studentai galės vykdyti naujus tyrimus darniosios chemijos, mechatronikos ir susijusių technologijų, informacinių ir komunikacinių technologijų srityse, gauti naujus duomenis, kurie bus panaudoti tolimesniuose darbuose, naujų, aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimui, gilinti savo žinias. Tai sudarys palankias sąlygas plėsti MTEP veiklą, išvystyti tarptautinio lygio MTEP centrą, užtikrinti mokslininkų kaitą. Tuo pačiu tai sudarys reikiamas prielaidas žiniomis paremtai Lietuvos ūkio plėtrai. Šalia statomo naujos atviros prieigos MTEP centro pastato, bus įrengtos tinklinės mechatronikos ir ateities energetikos laboratorijos, kurioa glaudžiai susijusios su įrengiamomis laboratorijomis naujame MTEP centro pastate.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto