Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2010-02-05         Projekto pabaiga: 2015-12-23
Bendra projekto vertė:
69 195 938,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
69 195 938,31 €
Projektui išmokėta lėšų:
69 195 925,34 €
Iš jo ES dalis:
60 494 304,85 €
Iš jo ES dalis:
60 494 293,5 €

Projektas yra vienas iš Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ plėtros programos projektų. Projekto metu Saulėtekio al. Vilniuje bus sukurtas Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras. Šis centras - jungtinė fizinių ir technologijos mokslų infrastruktūra, skirta aktyviau plėtoti lazerių, šviesos technologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų, puslaidininkių fizikos, elektronikos ir susijusius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau- MTEP) darbus. Įgyvendinus projektą, bus sukurta šiuolaikinė MTEP infrastruktūra, reikalinga naujų MTEP darbų plėtojimui, įrengti atviros prieigos centrai (infrastruktūra, prie kurios atvira prieiga suteikiama ne tik projekte dalyvaujančių institucijų, bet ir kitų mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, tyrėjams). Tokiu būdu bus užtikrinamas efektyvus brangios MTEP įrangos panaudojimas, aprėpiama didesnė tikslinė grupė - mokslininkai, tyrėjai, studentai iš įvairių mokslo ir studijų institucijų, įmonių. Mokslo centras prisidės prie pagrindinio slėnio „Saulėtekis“ tikslo - įkurti Slėnį, kuriame būtų atliekami viešieji ir privatūs tyrimai, steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos žinioms imlios paslaugos.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto