Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Fri Jan 29 00:00:00 GMT 2010         Projekto pabaiga: Sat Mar 31 00:00:00 GMT 2012
Bendra projekto vertė:
2 442 365,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 442 365,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 376 007,25 €
Iš jo ES dalis:
2 076 010,77 €
Iš jo ES dalis:
2 019 606,17 €

Projektas yra vienas iš Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtos programos projektų. Projekto esmė – kuriamo Maisto mokslo ir technologijų centro 5 laboratorijų mokslinių tyrimų materialinės bazės išplėtimas bei Kauno technologijos universiteto Maisto instituto integracija į Kauno technologijos universiteto sudėtį, vykdant 2008 m. spalio 1 d. LR Vyriausybė nutarimu Nr. 989 patvirtiną valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra, tinklo pertvarkos planą. Po projekto įgyvendinimo Maisto mokslo ir technologijų centrą sudarys 8 laboratorijos ir centrai: Technologinių tyrimų; Kokybinių tyrimų; Biochemijos ir technologijos; Maisto produktų gamybos procesų biocheminių tyrimų; Biologiškai aktyvių maisto junginių tyrimų ir funkcionalių maisto komponentų; Maisto produktų struktūros ir reologijos; Vaisių ir daržovių bei jų perdirbtų produktų kokybės tyrimų bei kokybės modeliavimo laboratorijos; Vaisių ir daržovių laikymo bei perdirbimo procesų modeliavimo centras. Vykdant mokslinių tyrimų materialinės bazės plėtrą bus įsigyta 19 mokslinių įrengimų sistemų, o vykdant mokslinio potencialo konsolidaciją, bus rekonstruojama KTU MI skirtos patalpos Radvilėnų pl. 19 Kaune (rekonstruojamas pastatas KTU Cheminės technologijos fakulteto „B“ korpusas 1039,93 kv.m.). Įvykdžius numatytą mokslo potencialo konsolidacijos procesą, būtų atlikta sklandi instituto integracija, išsaugant geriausią mokslinį potencialą, bandymų objektus ir sukauptus tyrimų duomenis. KTU Maisto institutas bus integruojamas kaip KTU kamieninis padalinys. Vienoje vietoje bus sukoncentruota maisto inžinerijos, technologijos ir kokybės analizės tyrimų įranga su kuria bus galima modeliuoti, optimizuoti ir tirti ne tik maisto produktų gamybos, bet ir laikymo kontroliuojamoje atmosferoje procesus.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto