VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-02-01         Projekto pabaiga: 2012-06-15
Bendra projekto vertė:
5 473 818,35 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 473 818,35 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 473 818,35 €
Iš jo ES dalis:
4 652 745,6 €
Iš jo ES dalis:
4 652 745,6 €

Pagrindinė problema, kuriai spręsti įgyvendinamas projektas yra tai, jog šiuo metu Lietuvoje nėra vieno mokslo centro, kuris galėtų pasiūlyti atlikti aukšto lygio civilinės inžinerijos srities mokslinius tyrimus, kurti inovacijas. Dabar civilinės inžinerijos srities mokslo tyrimai yra atliekamai fragmentiškai, atskirų krypčių tyrimai atliekami atskirose (nebendradarbiaujančiose ar menkai bendradarbiaujančiose tarpusavyje) laboratorijose, todėl nevystomos technologijos, nekuriami inovatyvūs produktai. Projekto tikslas - sukurti didžiausią Lietuvoje ir Baltijos valstybėse civilinės inžinerijos mokslo centrą (toliau - Centras), jungiantį geriausius šios srities mokslininkus. Projekto metu būtų aprūpintos modernia įranga aštuonios glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaujančios laboratorijos. Laboratorijų aprūpinimas įranga sukurs prielaidas Lietuvos ir užsienio mokslinio potencialo koncentravimui, proto nutekėjimo proglemai spręsti. Moderni moksmokslinio tyrimo įranga lei kompleksiškai spręsti pastatų ir statinių statybos bei gyvenamosios aplinkos kokybės problemas. Mokslinės bazės atnaujinimas leis kurti mažai energoimlias, ilgalaikes ir ekologiškas statybines medžiagas ir kostrukcijas, jų gamybos ir įrengimo technologijas, naujus statybinių konstrukcijų projektavimo metodus. Tai leis sumažinti statybos finansines bei laiko sąnaudas, paspartins projektų įgyvendinimą, padidins būsto prieinamumą. Kompleksiškas naujų technologijų taikymas su pastatų energetinių ir mikroklimato sistemų bei aplinkos tyrimo ir apsaugos technologijų plėtra užtikrins puikias gyvenamosios aplinkos sąlygas, efektyvų energijos vartojimą. Centro tyrimai leis saugiai įgyvendinti strateginius, didelės technologinės rizikos projektus, o mokslinės veiklos rezultatai būtų postūmis darniam naujų medžiagų ir kostrukcinių sprendimų taikymui. Naujos įrangos taikymas leis tobulinti ir kurti naujus civilinės inžinerijos sektoriaus standartus.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto